POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CUCARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul mefivar.ro, apartinand societatii Mefivar SRL, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date  (“GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale Mefivar SRL, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului mefivar.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Mefivar SRL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Mefivar SRL operează.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Mefivar SRL dorește să informeze vizitatorii, clientii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii/clientii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este Mefivar SRL societate comerciala înregistrată în conformitate cu legislația română, avand sediul social in localitatea Satu Mare, Str. Drum Lazuri, Nr. 3, judetul Satu Mare, nr de inregistrare J30/120/1991, cod fiscal RO647130.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Mefivar SRL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, mărci comerciale.

Vizitatorii/clientii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către Mefivar SRL

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Mefivar SRL. Prin urmare, vizitatorii/clientii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie, fără acordul prealabil scris al Mefivar SRL.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea formularului de contact

Mefivar SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului mefivar.ro înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor de Mefivar SRL.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Mefivar SRL de a proceda în acest mod.

Mefivar SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Newsletter

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter a Mefivar SRL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut comercial.Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter a Mefivar SRL.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al Mefivar SRL.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘISPONSORI

Site-ul mefivar.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Mefivar SRL.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Mefivar SRL neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul mefivar.ro folosește identificatori de tip cookie.Cookie-urile pe care le folosim pe acest website au o durată de viață variabilă dar aceasta nu depăsește 2 ani de zile. Toate cookie-urile sunt de tip „first-party” adică nu sunt transmise altor companii externe.

RETENȚIA DATELOR

Mefivar SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele pe care le furnizați prin abonarea în secțiunea de Newsletter a site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Newsletter-ul  primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care Mefivar SRL le prelucrează:

  • Dreptul de acces la datele prelucrare;
  • Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
  • Dreptul la restricționarea prelucrării;
  • Dreptul la portabilitatea datelor;
  • Dreptul de opoziție;
  • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Mefivar SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Mefivar SRL precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Mefivar SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul mefivar.ro poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea noastra; Mefivar SRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Mefivar SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul mefivar.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termeni prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

COPYRIGHT © 2020 MEFIVAR TOATE DREPTURILE REZERVATE! DESIGN, PROIECTARE WEBSITE: VBR&CO